Glamour Taps Marie Claire's Ying Chu As Exec Beauty Director

Ying Chu Ying Chu
Billy Farrell Agency